KÄYTTÖOHJEET    RESEPTIT    VARAAMINEN    VUOKRAEHDOT    VUOKRASOPIMUS     LINKIT     HISTORIA

 
 

Vuokraajan on noudatettava käyttöohjeita.


Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty.


Vuokraaja sitoutuu noudattamaan soppatykin käsittelyssä ja säilyttämisessä huolellisuutta, käyttämään keittiötä asianmukaisesti ja säilyttämään laitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse sitä vahingoittamaan miltään osin.

Vuokraaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta.


Kalustossa mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat kokonaan vuokraajan vastuulla. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot.


Vuokranantaja vastaa soppatykin normaalista kulumisesta aiheutuneista korjauskustannuksista.


Mahdollisista kulumisesta johtuvista vioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle.


Vuokranantaja ei vastaa soppatykin käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.


Vuokranantaja ei ole vastuussa soppatykin käyttäjien turvallisuudesta.


Soppatykin on oltava peruspuhdistettu sisä- ja ulkopuolelta palautettaessa. Muussa tapauksessa veloitamme 50€.


Vuokrauksen yhteydessä asiakas saa soppatykin käyttöohjeet ja allekirjoittaa vuokrasopimuksen.

Linkki vuokrasopimukseen josta selviävät tarkat vuokrausehdot


Soppatykki.net   kilpipaja (ät) gmail (dot) com

 

Vuokraehdot